SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI

 

PERKÜTAN GASTROSTOMİ (MİDE YOLUYLA BESLENME)

 Ağız yoluyla besin alımında sıkıntı olan ve beslenemeyen hastalarda damar yoluyla beslenme bir alternatif olabilir. Ancak, sepsis denilen yaygın enfeksiyon, karaciğer yetmezliği, metabolik problemler, toplardamar tıkanıklık ve enfeksiyonları, barsak yapısının bozulması gibi ciddi hastalıklara sebep olabilir. Baş ve boyun tümörleri veya yemek borusu kötü huylu tümörleri, beyin damar hastalıkları ve kas-sinir sistemi rahatsızlıklarına bağlı yutma fonksiyonunda bozulma, uzun süreli hastalık ya da geçirilen büyük cerrahi nedeniyle beslenme desteği ve ciddi mide –yemek borusu reflü ve geri kaçışı nedeniyle ağız yoluyla besin alamayan hasta grubunda mideye yerleştirilen kataterler hastanın beslenmesini sağlayabilir.

 İleri görüntüleme yöntemleri rehberliğinde mideye yerleştirilen katater yardımıyla hastanın fizyolojik beslenme yolunun devamlılığı sağlanabilir ve hasta damar yoluyla beslenmenin olası sakıncalarından korunabilir.

 

 

GASTROİNTESTİNAL (SİNDİRİM SİSTEMİ) TEDAVİLERİ

 Ösefagus (yemek borusu) kanseri, kanserden ölümler arasında 6. sırada olup, prognozu oldukça kötüdür. Prezentasyon sırasında vakaların ancak % 50 den azı cerrahi şansı bulup, 5 yıllık sağkalım %10’un altındadır. Yemek borusu tümörleri ağızdan besin almayı engelleyerek bir süre sonra hastanın ağızdan sıvı almasını dahi engelleyebilir. Bu grup hasta için destekleyici tedavi ve hastanın ağızdan beslenmeyi sürdürebilmesi çok kritik önem taşır.

Bu grup hastada yemek borusunda kanser dokusunun daralttığı ya da tıkadığı kesime ameliyatsız kapalı yöntemle özel olarak üretilmiş stentler yerleştirilerek kanal tekrar açılabilir ve hastanın yeniden ağızdan besin alması sağlanabilir.

Aynı işlemler ince ve kalın bağırsaklar da kanser dokusu ya da başka nedenlerle oluşan daralma ve tıkanıklıklarda da yapılabilir. Bu durumlarda pasajın engellendiği segmente balon veya stent yardımı ile müdahale edilerek tekrar pasajın aktif hale gelmesi sağlanabilir