İNTRAKRANİAL ANEVRİZMALAR

BEYİN İÇİ DAMAR BALONCUĞU TEDAVİLERİ

 Beyin içi damar balonlaşması (anevrizmalar) yetişkin popülasyonun %3-5’inde görülen bir durum olup, çocuk popülasyonda oldukça nadirdir. Çocukluk çağı anevrizmaları tüm anevrizmaların ancak %2-4’ünü oluşturur. Anevrizmaların %85’i beynin ön bölgesinde ki atardamarlarda meydana gelir.

 Beyin anevrizmalarının korkulan klinik sonucu beyin içine kanamalardır ve kanayan hastaların ancak %40-57 si 30 günün sonunda hayatta kalır. Eğer beynin arka sisteminde ki bir anevrizmaya bağlı kanama olursa, bunların öngörülen klinik tablosu daha da kötüdür ve 30 günlük sağkalım % 11 e kadar düşer.

Beyin anevrizmalarının tedavisi cerrahi yöntemler dışında kapalı anjiyografik tekniklerle yapılabilir. Bu yöntemlerde kafatasında kesi yapılmadan kasık atardamarından özel kateterler vasıtasıyla beyin damarlarına ulaşılarak balonlaşma koil denilen özel sarmallar, stent, balon, web gibi özel dizayn edilmiş ileri teknoloji ürünleri ve yine özel sıvı ajanlar ve bu tümünün çeşitli kombinasyonları ile tedavi edilebilir.