BİYOPSİ

Biyopsi vücuttaki herhangi bir dokudan veya tümörden tanı koyma amaçlı örnek parça alınması işlemidir. Eskiden bu işlemlerin önemli bir kısmı açık ameliyat ile yapılmaktayken günümüzde görüntüleme yöntemleri eşliğinde ciltten çok küçük deliklerden girilerek ince iğneler aracılığı ile yapılmaktadır.

Girişimsel radyoloji bölümünün en sık yaptığı işlemler arasındadır. Tiroid, meme, lenf nodu, kas ve kemik gibi yüzeysel yerleşimli dokulardan, akciğer, karaciğer, böbrek, pankreas gibi iç organlardan ve bu dokulardan kaynaklı tüm tümörlerden örnek alınabilmektedir.

Örnekleyici iğneler ince ve kalın olarak adlandırılmış olsa da kalın iğnelerin çapı yaklaşık 1mm civarındadır.

Bölümümüzde tiroid bezi nodül örneklemeleri ince iğne aspirasyon biyopsisi diğer biyopsiler kalın iğne biyopsisi şeklinde yapılmaktadır. Bütün işlemlerde mutlaka cilt giriş bölgesi uyuşturularak işleme başlanmakta iç organ biyopsilerinde sedoanaljezi (hafif uyku hali) altında yapılarak hastanın işlem kaynaklı ağrı ve endişeleri azaltılmaktadır.

Tüm biyopsi işlemleri görüntüleme eşliğinde yapılmaktadır. En sık ultrason ve bilgisayarlı tomografi eşliğinde biyopsi yapılmakta, iğnenin hedef dokuya giderken ki tüm seyri güvenle görülebilmektedir. Böylece körlemesine yapılan biyopsilerle kıyaslandığında komplikasyon (işleme bağlı istenmeyen yan etkiler) oranı ciddi oranda düşmektedir.

Tüm biyopsi işlemlerinden sonra hastalar birkaç saat gözlem altında tutulmakta sonrasında aynı gün taburcu edilmektedir.