KARBONDİOKSİT (CO2) ANJİYOGRAFİ

Bacak damarı tıkanıklığı olan hastaların önemli bir kısmında kalp damarlarında, boyun şah damarlarında, aortta (ana atardamar) ve böbrek damarlarında da tıkanıklıklar eşlik etmektedir.

Geleneksel olarak bacak atardamar hastalığı tanısında ilk olarak renkli Doppler ultrason kullanılmakta olsa da ileri tetkik mutlaka gereklidir. Biz kliniğimizde bu hastalarda işlem öncesi bilgisayarlı tomografi (BT) anjiyografi tetkiki yaparak damar haritalaması yapmakta ve hastalıklı bölgeleri tespit ederek işlem öncesi plan yapmaktayız. Tedavi seansında ise kasık damarlarını kullanarak anjiyo yöntemi ile tıkalı damarları açma tedavisi uygulamaktayız.

Ancak bu hasta grubunda eşlik eden çok sayıda yan hastalık bulunmaktadır. Diyabet ve böbrek yetmezliği bunların en sık karşılaşılanlarıdır. Böbrek yetmezliği ya da sınırda böbrek fonksiyon testleri olan hastalarda BT anjiyografi ve kasık anjiyosu yöntemlerinde kullanılan görüntüleyici madde olan iyotlu kontrast maddeler kullanımı böbrek fonksiyonlarının tamamen kaybına yol açarak diyaliz ihtiyacının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu hastalarda kullanılan kontrast maddeler böbrek fonksiyonlarını bozabilmekte veya kritik seviyede olan hastalarda ciddi zarar verebilmektedir. Bu tür hastalar hem tanı konulması sürecinde hem de tedavi sürecinde ciddi sıkıntılar çekmektedirler.

Bu hastalarda görüntüleme ve tedavi sırasında opak madde olarak karbondioksit gazı kullanılabilmektedir. Karbondioksit gazının böbrek fonksiyonları üzerine yan etkisi olmadığından böbrek yetmezliği olan hastalarda güvenli olarak damar görüntülemesi yapılabilmektedir. Kasık damarlarından girildikten sonra özel tüp ve pompalar kullanılarak işlem yapılmaktadır.

Karbondioksit Anjiografi diyafram seviyesinin altında ki damarlarda kullanılabilmektedir. Bu seviyenin altında sadece tanı koyma ve damar haritalaması için değil ayrıca direkt tedavi seansları içinde kullanılmaktadır.