PROSTAT BEZİNİN BÜYÜMESİ TEDAVİSİ (PROSTAT EMBOLİZASYONU)

Prostat bezinin iyi huylu büyümesi (benign prostat hipertrofisi=BPH) özellikle ileri yaş erkeklerde rastlanmaktadır. Bu hastalarda belirti olarak sık idrara çıkma, idrarı zorlu yapma, yeterince boşaltamama hissi, gece sık idrara çıkma gözlemlenmektedir.

Hastalığın tanısında muayene, PSA kan düzeyi ve görüntüleme (ultrason) kullanılmaktadır. Tedavide ilaç ve ameliyat en sık kullanılan yöntemlerdir. Ancak ileri yaş (80 yaş üzeri) grubunda, genel anestezi almasında engel olanlarda ve prostat bezi boyutu 75-80ccden büyük olanlarda, eşlik eden ciddi hastalıklar nedeniyle ameliyat olamayanlarda kapalı anjiyo yöntemi ile cerrahi kesi olmadan ve genel anesteziye başvurmadan tedavi ön plana çıkmaktadır. Ayrıca ameliyatla tedavide görülebilen empotans (ereksiyon problemi),  idrar tutamama, üretra darlıkları ve kısırlık gibi nadir yan etkiler anjiyo yöntemi ile tedavilerde görülmemektedir.

Tedavi kasık bölgesindeki atar damarlardan girilerek prostat bezini besleyen çok küçük atardamarlara ince mikro kateterler aracılığı ile ulaşılmakta ve tıkayıcı küçük parçacıklar verilerek zamanla prostat bezinin küçülmesi hedeflenmektedir.

Hastalar bir gün süreli gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edilmektedir.