AKCİĞER PIHTISINI ÖNLEYİCİ FİLTRE (İNFERİOR VENA KAVA FİLTRESİ)

Akciğerlere pıhtı atması önemli bir ölüm nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu önlemek amacıyla toplardamar pıhtı hikayesi olan hastalarda, uygun kan sulandırıcı tedavilere rağmen yine de akciğer pıhtısı geçiren hastalarda, pıhtı önleyici ilaç tedavisini almasına engel durumu olan hastalarda, yatalak olan ve hareketi sınırlı olan hastalarda ya da büyük cerrahi geçirecek ve bunun sonucunda uzun süre hareket edemeyecek hasta grubunda böbreğin altında ki ana toplardamar segmentine (inferior vena kava) yada bazen özel durumlarda böbrek toplardamar seviyesinin üstüne filtre yerleştirilmesi uygun olur.

 Bu filtreler için ideal olanı riskli durum ortadan kalkınca filtrenin çıkarılmasıdır. Ancak bazı hastalarda risk ortadan kalkmadığında filtrenin kalıcı olması daha uygun olabilir. Filtreler kapalı anjiografik yöntemle kolaylıkla bacak ve boyun damarlarından yerleştirilebilir ve yine ameliyatsız yöntemle aynı yollarla geri alınabilir.