BACAK TOPLARDAMARLARININ TIKANIKLIKLARI

Bacak toplardamarlarının pıhtı ile tıkanması ciddi bir klinik tablo olup, akciğerlere pıhtı atması, posttrombotik sendrom denen bacakta ciddi değişikliklerin oluşması veya bacak kesilmesi gibi klinik tablolar nedeniyle hasta kaybına neden olabilir. Bacak derin toplardamar sistemindeki pıhtıların en korkulan klinik sonuçlarından biri pıhtının akciğerlere atmasıdır ki bunun ölümle sonuçlanabilen ciddi sonuçları olabilir.

Hastalara ultrasonografi, Doppler yada Bilgisayarlı Tomografi gibi tetkiklerle tanı koyulduktan sonra pıhtının evresine göre çeşitli yöntemlerle pıhtı eritilebilir ya da vücut dışına alınabilir ki; böylelikle toplardamar akımı tekrar sağlanabilir. Bu yöntemler arasında pıhtıyı çeşitli özel dizayn edilmiş kateterler ile eritme, pıhtıyı parçalayan veya vücut dışına alan özel dizayn edilmiş kateterler kullanma, pıhtıyı parçalayan balon uygulamaları ve darlık olan yerlere stentleme gibi işlemler veya bunların çeşitli kombinasyonları yer alır.