KİMDİR

 Ocak 2017’de Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak göreve başlamış olup 2018 yılında Profesörlük ünvanına hak kazanmıştır. Prof. Dr. Burçak Gümüş halen Okan Üniversitesi Radyoloji Anabilimdalı’nda çalışmaya ve bilimsel faaliyetlerine devam etmektedir.

 Prof. Dr. Burçak Gümüş yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda doktora Girişimsel Radyoloji ile ilgili teorik ve pratik eğitim vermektedir.Girişimsel Radyoloji alanında çalışan hekimlere yönelik canlı vaka toplantıları düzenlemektedir.

 Vascular Access Society, Türk Nefroloji Derneği, Türkiye Yara Derneği, UDAİS, Türkiye Gastroenteroloji Derneği, Diyaliz Hekimleri, Yara Bakım Derneği, UCCVS gibi birçok organizasyonun davetlisi olarak birçok ulusal ve uluslararası kongre ve toplantıda davetli konuşmacı olarak sunumlar ve oturum başkanlıkları yaptı.

  Prof. Dr. Burçak Gümüş ün aktif çalıştığı alanlar arasında, diyabetik ayak ve ayak yaraları, kritik ayak iskemisi, toplardamar hastalıkları ve tıkanıklıkları, varis ve kronik venöz yetmezlik, safra yolları tıkanıklıkları ve tedavileri, transplant sonrası komplikasyon tedavileri, damar erişim yolları, hemodiyaliz girişimleri, kanser tedavileri ve girişimleri, ağrı tedavisi, sindirim sistemi girişimleri, şahdamarı hastalıkları ve tedavileri, inme ve beyin damarı tedavileri yeralmaktadır. Bu konularda birçok yazılı ulusal ve uluslararsı yayını bulunan Gümüş ‘ün ayrıca birçok yerli ve yabancı dergi hakemlikleri bulunmaktadır.

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Dogan R, Dogan O.F, Oc M, Akata D, Gumus B, Balkancı F, "A rare vascular malformation, Klippel-Trenaunay syndrome. Report of a case with deep vein agenesis and review of the literature.", Journal of Cardiovascular Surgery, 95-100 pp., 2003 Feb,
2. Haliloglu M, Ciftci A.O, Oto A, Gumus B, Tanyel F.C, Senocak M.E, Buyukpamukcu N, Besim A, "CT virtual bronchoscopy in the evaluation of children with suspected foreign body aspiration", European Journal of Radiology (ISI), 188-192 pp., 2003
3. Akıncı D, Akhan O, Ozmen M, Gumus B, Ozkan O, Karcaaltıncaba M, Cil B, Haliloglu M, "Long- term results of single-session percutaneous drainage and ethanol sclerotherapy in simple renal cysts", European Journal of Radiology (ISI), 298-302 pp., 2005, DOI: 10.1016/j.ejrad.2004.07.008
4. Akıncı D, Gumus B, Ozkan O.S, Ozmen M.N, Akhan O, "Single-session percutaneous ethanol sclerotherapy in simple renal cysts in children: long-term follow-up", Pediatric Radiology (ISI), 155-158 pp., 2005, DOI: 10.1007/s00247-004-1337-y
5. Koroglu M, Akhan O, Akpınar E, Oto A, Gumus B, "Biliary cystadenoma and cystadenocarcinoma: two rare cystic liver lesions", JBR-BTR (Belgian Journal of Radiology) (ISI), 261-263 pp., 2006 Sept- Oct
6. Akhan O, Gumus B, Akıncı D, Karcaaltıncaba M, Ozmen M, "Diagnosis and percutaneous treatment of soft-tissue hydatid cysts", Cardiovascular and Interventional Radiology (ISI), 419-425 pp., 2007, DOI: 10.1007/s00270-006-0153-1
7. Akıncı D, Gumus B, Ozkan O.S, Ekinci S, Akcoren Z, Kutluk T, Ozmen M.N, Akhan O, "Percutaneous management of tumoral biliary obstruction in children", Pediatric Radiology (ISI), 975-980 pp., 2007, DOI: 10.1007/s00247-007-0557-3
8. Ustunsoz B, Gumus B, Koksal A, Koroglu M, Akhan O, "Missed total occlusion due to the occipital artery arising from the internal carotid artery", Cardiovascular and Interventional Radiology (ISI), 116-117 pp., 2007 , DOI: 10.1007/s00270-006-0060-5
9. Kabatas S, Gumus B, Yılmaz C, Caner H, "CT-Guided corticosteroid injection as a therapeutic management for the pyriformis syndrome: case report", Turkish Neurosurgery (ISI), 307-310 pp., 2008
10. Ozkan U, Oguzkurt L, Tercan F, Gumus B, "Endovascular treatment strategies in aortoiliac occlusion", Cardiovascular and Interventional Radiology (ISI), 417-421 pp., 2009, DOI: 10.1007/s00270-009-9527-5
11. Oguzkurt L, Ozkan U, Gumus B, "Percutaneous transhepatic cutting balloon papillotomy for removal of common bile duct stones", Cardiovascular and Interventional Radiology (ISI), 1117-1119 pp., 2009, DOI: 10.1007/s00270-008-9487-1
12. Gulmez O, Pehlivanoglu S, Turkoz R, Demiralay E, Gumus B, "Lipoma of the right atrium", Journal of Clinical Ultrasound (ISI), 185-188 pp., 2009, DOI: 10.1002/jcu.20497
13. Suzer K, Omay O, Ozker E, C. İndelen, B. Gumus, "Coronary artery bypass grafting and concomitant descending aorta-to-bifemoral artery bypass via sternotomy", Cardiovascular Journal of Africa (ISI) , 300-302 pp., 2009
14. Oguzkurt L, Ozkan U, Gumus B, Coşkun I, Koca N, Gulcan O, "Percutaneous aspiration thrombectomy in the treatment of lower extremity thromboembolic occlusions", Diagnostic and Interventional Radiology (ISI), 79-83 pp., 2010, DOI: 10.4261/1305-3825.DIR.2654-09.1
15. Gumus B, Cevik H, Vuran C, Omay O, Kocyigit O.I, Turkoz R, "Cutting balloon angioplasty of bilateral renal artery stenosis due to Takayasu arteritis in a 5-year-old child with midterm follow-up", Cardiovascular and Interventional Radiology (ISI), 394-397 pp., 2010, DOI: 10.1007/s00270-009-9623-6 
16. Fırat A.K, Gumus B, Kaya E, Kuku I, Harma A, "Interpedicular approach in percutaneous sacroplasty for the treatment of sacral vertebral body pathologic fractures", Cardiovascular and Interventional Radiology (ISI), S282-S287 pp., 2011, DOI: 10.1007/s00270-010-9855-5
17. Gumus B, "Percutaneous cholecystostomy as a first line therapy in chronic hemodialysis patients with acute cholecystitis with midterm follow-up", Cardiovascular and Interventional Radiology (ISI), 362-368 pp., 2011, DOI: 10.1007/s00270-010-0025-6
18. Gumus B, "Percutaneous embolization of hemodialysis fistulas by Amplatzer vascular plug with midterm follow-up", Journal of Vascular and Interventional Radiology, 1581-1585 pp., 2011, DOI: 10.1016/jvir.2011.07.004
19. Vuran C, Ozker E, Gumus B, Turkoz R, "Anomalous hepatic vein draining into the coronary sinus", Pediatric Cardiology (ISI), - pp., - , DOI: 10.1007/s00246-011-0063-0
20. Ozker E, Sarıtas B, Gumus B, Vuran C, Turkoz R, "Açık kalp cerrahisi sonrası gelişen masif pulmoner embolide uygulanan tromboaspirasyon", Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, - pp., - , DOI: 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.5029
21. Gumus B, "What are the percutaneous treatment strategies in dysfunctioning biliary plastic endoprostheses in the management of malignant biliary obstruction?", Diagnostic and Interventional Radiology (ISI), - pp., 2011 , DOI: 10.4261/1305-3825.DIR.5219-11.2
22. Gonen KA, Gonen T, Gumus B ‘Renal artery stenosis and abdominal aorta aneurysm in patients with pseudoexfoliation syndrome. Eye (Lond) 735-41 Jun; 27 (6) doi: 10.1038/eye.2013.56. Epub 2013 Apr 12
23. Gonen KA, Gonen T, Gumus B ‘Reply: Pseudoexfoliation syndrome and cardiovascular disease: studies must control for all cardiovascular risk factors’ Eye (Lond) 2013 Nov; 27 (11): 1329. Doi: 10.1038/eye.2013.185. Epub 2013 Aug 23.
24. Atasoy MM, Gümüş B, Caymaz İ, Oguzkurt L, Targeted endovenous treatment of Giacomini vein insufficiency-associated varicose disease: considering the reflux patterns. Diagnostic and Interventional Radiology (ISI) 2014 ;20: 481-486 Doi:10.5152/dir.2014.14148
25. Uğurlu AÖ, Çınar Ö, Caymaz İ, Çevik H, Gümüş G. Combined catheter thrombus fragmentation and percutaneous thrombectomy in a patient with massive pulmonary emboli and acute cerebral infarct. Anatolian J Cardiol 2015; 69-74TOTBID
26. Yılmaz B, Kızıltaş Ş, Yıldız Ş, Gümüş B, Çevik H. Simultaneous Immunoglobulin G4-associated Autoimmune Hepatitis and Autoimmune Pancreatitis. Euroasian J Hepato-Gastroenterol 2017;7 (1):95-96
27. Sarıtaş B, Özker E, Sarısoy Ö, Sahin M, Gumuş B, Ayabakan C. Le-Compte maneuver in surgical correction of absent pulmonary valve. Does it improve severebronchial compression? Int J Cardiol. 2017 May 1;234:151-153. doi: 10.1016/j.ijcard.2017.01.061. Epub 2017 Jan 6.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

1. Gumus B, Uluc K, Cil B, Ay H, Saribas O, Cekirge S, SIR 2003 konferansı dahilinde "JVIR Supplement Scientific Session and Scientific Poster Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Short and Mid-term results of vertebrobasilar stenting", 73 pp., Salt Lake City, Utah, ABD, Mart 2003
2. Gumus B, Akinci D, Akhan O, Ozmen MN, Koroglu M, Erdogan E, SIR 2003 konferansı dahilinde "JVIR Supplement Scientific Session and Scientific Poster Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Percutaneous treatment in soft tissue hydatid cysts", S131 (Poster no:384) pp., Salt Lake City, Utah, ABD, Mart 2003
3. Höbek A, Altaca G, İbrahim A, Gümüş B, 1 st Eurasian Congress on Emergency Medicine konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Factors affecting the prognosis in patients with acute cholecystitis applying to the emergency", S 081 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2008
4. Gümüş B, 7 th Balkan Congress of Radiology konferansı dahilinde "Scientific Proram CD" bildiri kitapçığındaki "Percutaneous embolization of hemodialysis fistulas by amplatzer vascular plug", s1 (CD Ekinde) pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2009
5. Gumus B, Omay O, Benek YZ, Vuran C, Yoruker U, Gunaydın C, Saritas B, Turkoz R, 59 th European Society for Cardiovascular Surgery International Congress konferansı dahilinde "Abstracts 59 th ESCVS Meeting" bildiri kitapçığındaki "The endovascular treatment of abdominal and thoracic aortic lesions: A single center experience with short- and mid-term follow-up", 43 pp., İzmir, Türkiye, Nisan 2010
6. Omay O, Gumus B, Vuran AC, Kocyigit OI, Gunaydın AC, Yoruker U, Turkoz R, Gunay II, 59 th European Society for Cardiovascular Surgery International Congress konferansı dahilinde "Abstracts 59 th ESCVS Meeting" bildiri kitapçığındaki "The role of interventional radiology in management of hemodialysis patients", 7 pp., İzmir, Türkiye, Nisan 2010
7. Gumus B, Cardiovascular and Interventional Radiologic Society of Europe (CIRSE) 2008 konferansı dahilinde "Main programme and abstract book" bildiri kitapçığındaki "The treatment of a pulmonary sequestration in an adult using Amplatzer occluder", P-327 pp., Kopenhag, Danimarka, Eylül 2008
8. Gumus B, CIRSE 2009 konferansı dahilinde "Abstracts & Authors Index Book" bildiri kitapçığındaki "Bilateral renal artery stenting by right axillary artery in Leriche Syndrome", 399 (P-399) pp., Lizbon, Portekiz, Eylül 2009
9. Gumus B, CIRSE 2009 konferansı dahilinde "Abstracts & Authors Index Book" bildiri kitapçığındaki "Cutting balloon angioplasty in the management of renal artery stenosis resistant to conventional balloon angioplasty in Takayasu arteritis", 399 (P-400) pp., Lizbon, Portekiz, Eylül 2009
10. Gumus B, CIRSE 2009 konferansı dahilinde "Abstracts & Authors Index Book" bildiri kitapçığındaki "A must procedure for hemodialysis patients with acute cholecystitis: percutaneous cholecystostomy in chronic hemodialysis patients as definitive treatment or as a first step procedure for interval laparoscopic cholecystectomy", 373 (P-276) pp., Lizbon, Portekiz, Eylül 2009
11. Gumus B, CIRSE 2010 konferansı dahilinde "Abstracts & Author Index" bildiri kitapçığındaki "What are the percutaneous intervention strategies in dysfunctioning plastic biliary endoprostheses in the management of malignant biliary obstruction?", 346 pp., Valencia, İspanya, Ekim 2010
12. B. Gumus, CIRSE 2009 konferansı dahilinde "Main Programme and Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Percutaneous embolization of hemodialysis fistulas by amplatzer vascular plug", 368 (P-256) pp., Lizbon, Portekiz, Eylül 2009
13. Ozyer UE, Harman A, Gumus B, Karakayalı F, Aytekin C, Boyvat F, CIRSE 2009 konferansı dahilinde "Main Programme and Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Endovascular stenting of upper extremity central venous obstruction in hemodialysis patients: long-term results of Wallstent and nitinol stent placement", 423 (P-521) pp., Lizbon, Portekiz, Eylül 2009
14. Vuran C, Gumus B, Omay O, Yoruker U, Gunaydın C, Turkoz R, The European Society for Cardiovascular Surgery 59 th International Congress konferansı dahilinde "Abstracts 59 th ESCVS Meeting" bildiri kitapçığındaki "Arteriovenous fistula surgery in a patient with hemophilia C", 122 pp., İzmir, Türkiye, Nisan 2010
15. Yilmaz B, Cevik H, Gumus B, Caymaz I Shear-Wave elastography in grading the effectiveness of hepatic steatosis and Sonographic comparison with the ratings (01.03.2017-05.03.2017), Yayın Yeri: European Congress of Radiology 2017

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Omay O, Vuran AC, Gümüş B, Ezgi T, Yörüker U, Türköz R, "The aneurysmal dilatation of bovine jugular venous conduit after pulmonary artery reconstruction", İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 45-47 pp., 2010
2. Omay O, Vuran C, Gümüş B, Koçyiğit Öİ, Yörüker U, Türköz R, "Erişkin bir hastada inen aortanın difüz hipoplazisi", Damar Cerrahisi Dergisi, 10-13 pp., 2010
3. Vuran C, Omay O, Yörüker U, Günaydın Ç, Gümüş B, Türköz R, "Hemofili C olgusunda artriovenöz fistül cerrahisi", Damar Cerrahisi Dergisi, 18-20 pp., 2010
4. Ünal, Gümüş B, Olcay T, Yılmaz U, "Bilier stent ilişkili duodenal bezoar", Endoskopi, 68-69 pp., 2010
5. Argüder E, Köksal A, Gümüş B, Celenk MK. ‘A case with double vena cava superior discovered during the investigating of persistent cough’. Tuberk Toraks 2012; 60 (2):199-200.
6. Gümüş B. Diyabetik ayakta endovasküler tedavi. TOTBİD Dergisi. 2015; 14:377-386 doi: 10. 14292/totbid.dergisi.2015.56
7. Yilmaz B, Cevik H, Uyanik SA, Gümüş B, Köse T.  Evaluation of Cervical Sagittal Parameters in normal Individual Between 20-40 years of Age. The Journal of Turkish Spinal Surgery Volume: 28, Issue: 1, January 2017 pp: 5-10.
8. Cevik H, Yilmaz B, Uyanik SA, Gümüş B. Comparision of Cervical Sagittal Parameters in Patients with Cervical Degenerative Disease. The Journal of Turkish Spinal Surgery Volume: 28, Issue: 1, January 2017 pp: 11-14.
9. Uyanik SA, Yilmaz B, Cevik H, Yakar F, Gümüş B Comparision of Preoperative and Postoperative Cervical Sagittal Parameters in Patients with Cervical Degenerative Disease. The Journal of Turkish Spinal Surgery Volume: 28, Issue: 2, April 2017 pp: 109-112.
10. Yilmaz B, Gümüş B, Cevik H, Uyanik SA. Lumbar Spinal Canal Diameters and Area Measurements in Healthy Individuals. The Journal of Turkish Spinal Surgery Volume: 28, Issue: 3, July 2017 pp: 151-154.
11. Gümüş B The Role of Interventional Radiology in the Treatment of Neuroendocrine Tumors. Turkiye Klinikleri J Endocrin-Special Topics 2017;10(1):35-46

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. Gümüş B, Haliloğlu M, Ozmen MN, 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Program sözlü bildiri ve poster özetleri" bildiri kitapçığındaki "Çift toplayıcı sistem, üreterosel ve üreter alt uç taşı", 151 pp., Antalya, ETürkiye, Ekim, 1999
2. Ünsal M, Gümüş B, Oto A, Fırat A, Erdoğan E, 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Program sözlü bildiri ve poster özetleri" bildiri kitapçığındaki "Pulmoner stenoz ve megakolonu olan bir sekonder hipertrofik osteoartropati olgusu", 97 (P 519) pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 1999
3. Oto A, Gümüş B, Akata D, Ozmen M, Besim A, 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Program sözlü bildiri ve poster özetleri" bildiri kitapçığındaki "Pineal gland germinomonun ventriküloperitoneal şant yoluyla intraabdominal metastazları", 48 (P 238) pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 1999
4. Gumus B, Yakupoğlu Ü, 19. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi konferansı dahilinde "Abstract Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Hemodiyaliz fistül darlıklarının tedavisinde endovasküler transluminal anjioplasti ve kısa dönem sonuçları", SS-020 pp., Antalya, Türkiye, 2008
5. Gümüş B, 29. Ulusal Radyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Program ve Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Konvansiyonel PTA ya rezistan takayasu arteritine bağlı bilateral renal arter stenozunun kesici balon ile endovasküler tedavisi", 285 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2008
6. Gümüş B, 29. Ulusal Radyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Program ve Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Takayasu arteritine sekonder bilateral renal arter stenozunun tedavisinde ilk basamak tedavide kesici balon ile anjioplasti", 286 (P-318) pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2008
7. Gümüş B, 30. Ulusal Radyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Program ve Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Kesici balonların periferik arter sisteminde kullanımı: Primer kullanım ve konvansiyonel balon anjiyoplastiye rezistan olgularda kullanım", 171 (SB-205) pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2008
8. Gümüş B, Omay O, Sarıtaş B, Benekli Y, Vuran A, Yörüker U, Günaydın Ç, Türköz R, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Supplement 1" bildiri kitapçığındaki "Hemodiyaliz fistüllerinin Amplatzer vascular plug ile perkütan embolizasyonunun orta dönem sonuçları", 102 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2010
9. Gümüş B, 31. Ulusal Radyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Abdominal Aort Anevrizmalarının Tedavisinde Gore Excluder Greft ile Total Perkütan Prosedürler", - pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2010
10. Cumali R, Gümüş B, Benek Y, 31. Ulusal Radyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Radyolojik Ösefagus Stentleme de tek merkez tecrübesi", - pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2010
11. Gümüş B, Benek Y, 31. Ulusal Radyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Malign bilier obstrüsiyon tedavisinde tıkanmış plastik bilier endoprotez disfonksiyonunda perkütan tedavi seçenekleri nelerdir?", - pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2010
12. Ünal H, Gümüş B, Olcay T, Yılmaz U, 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Bilier stent ilişkili bezoar", 235 pp., Antalya, Türkiye, Kasım, 2010
13. Ozker E, Sarıtas B, Gumus B, Vuran C, Turkoz R, 15. Ulusal Vasküler Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Damar Cerrahisi Dergisi 15. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongre Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Açık kalp cerrahisi sonrası gelişen masif pulmoner tromboembolide uygulanan tromboaspirasyon", 62 (60) pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 2011
14. Caymaz İ, Turgut B, Atasoy MM, Çevik H, Ünal H, Gümüş B. 8. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı konferansı dahilinde ‘8. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı Sözlü Bildiriler’ bildiri kitapçığındaki ‘Malign bilier sistem obstrüksiyonlarında Endobilier RFA tedavisi erken dönem sonuçları’ Antalya, 28-31 Mart 2013.
15. Yilmaz B, Cevik H, Uyanik SA, Gümüş B, Köse T. 20-40 Yaş Arası Normal Bireylerde Servikal Sagittal Parametrelerin Değerlendirilmesi. 12. Uluslararası Türk Omurga Kongresi 2017.
16. Cevik H, Yilmaz B, Uyanik SA, Gümüş B, Servikal Dejeneratif Hastalığı Olan Hastalar ile Normal Sağlıklı Bireylerde Servikal Sagittal Parametrelerin Karşılaştırılması. 12. Uluslararası Türk Omurga Kongresi 2017.
17. Uyanik SA, Yilmaz B, Cevik H, Yakar F, Gümüş B Servikal Dejeneratif Hastalığı Olan Hastalarda Servikal Sagittal Parametrelerin Pre-operatif ve Post-Operatif Karşılaştırılması. 12. Uluslararası Türk Omurga Kongresi 2017.
18. Tavasli B, Caymaz I, Cevik H, Gumus B (2014). Santral venöz katater takılan hastada, laringeus rekkurens sinir paralizisine baglı ses kısıklıgı. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi
19. Cevik H, Tavasli B, Caymaz I, Gumus B (2016). Iki Olgu ile PRES. Türk Manyetik Rezonans Dernegi 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı
20. Tavasli B, Sener K, Cevik H, Caymaz I, Gumus B (2016). Tip II Diyabetli Hastalardaki Hepatosteatozu Degerlendirmede Acoustic Radiation Force Impulse Degerleri Anlamlımıdır? 37. ULUSAL RADYOLOJI KONGRESI
21. Sener OK, Tavaslı B, Cevik H, Caymaz İ, Akan EG, Aksoy S, Gümüş B (2016). Ultrasonografide Biyopsi Ignesinin Görünürlügünü Arttırmak Için Kolay ve Basit Bir Yöntem: In Vitro Çalısma. 37. ULUSAL RADYOLOJI KONGRESI

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :

1. Gumus B, Uyanık SA Üst Ekstremite Arteriyel Girişimler, Türkiye Klinikleri, Vasküler Balonplasti ve Stent Uygulamaları Özel Sayısı
2 Gumus B, Uyanık SA Periferik Venöz Girişimlerde Balonplasti ve Stent Uygulamaları, Türkiye Klinikleri, Vasküler Balonplasti ve Stent Uygulamaları Özel Sayısı

 

Doçentlik yabancı dil sınavları için kabul edilen dillerden biri ile yazılmış bir veya birden çok kitap bölümü çevirisi:
1. S. L. Hagen-Ansert
Çeviren: Gümüş B, Akhan O, S. L. Hagen-Ansert
Türkçe çeviri editörü:O. Akhan, Tanısal Ultrasonografi (Textbook of Diagnostic Ultrasonography) (Fetal Karın Ön Duvarı), 869-881 pp., Ankara, Türkiye, Mosby (Güneş Kitabevi), 2005

2. S. L. Hagen-Ansert
Çeviren: Gümüş B, Akhan O, S. L. Hagen-Ansert
Türkçe çeviri editörü:O. Akhan, Tanısal Ultrasonografi (Textbook of Diagnostic Ultrasonography) (Fetal Abdomen), 882-896 pp., Ankara, Türkiye, Mosby (Güneş Kitabevi), 2005