TEDAVİLER

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ NEDİR?

Girişimsel radyoloji, bir zamanlar açık cerrahi gerektiren tıbbi hastalıkların günümüzün gelişmiş görüntüleme yöntemleri rehberliğinde ... 

Devamı

AKUT ARTER TIKANIKLIKLARI

Ani gelişen atardamar tıkanıklıkları özellikle ayak damarlarına gelen atardamar akımında kritik düzeyde azalma ya da pıhtı neticesinde tamamen durma ...

Devamı

DİYABETİK AYAK

Diyabetik hastalar normal popülasyona oranla 10 kat daha fazla kalp damar sistemi hastalıkları ile karşı karşıyadırlar.

Devamı

KANSER TEDAVİLERİ

Ultrasonografi veya Bilgisayarlı tomografi eşliğinde cerrahi kesilere gerek kalmadan, ciltten küçük deliklerden özellikli cihazlar kullanılarak yapılır.

Devamı

KAROTİS ARTER TEDAVİLERİ (ŞAHDAMARI TEDAVİLERİ)

İnme (felç, stroke) günümüzün giderek daha fazla insanı etkileyen ciddi bir sağlık sorunudur. 

Devamı

PELVİK KONJESYON TEDAVİSİ

Pelvik konjesyon, karın alt bölgesi, kasıklar ve bacakların üst bölümünde 6 aydan uzun süreli ağrı ve rahatsızlık hissi ile karakterize bir durumdur.

Devamı

RAHİM MYOMLARININ AMELİYATSIZ TEDAVİSİ (UTERİN FİBROİD EMBOLİZASYONLARI)

Rahim myomları uzamış ve ciddi kanamalara, adet dönemlerinde ciddi ağrı ve kramplara, idrar şikayetlerine ve hatta çok büyümüş olan rahimlerde böbrek toplayıcı sisteminde genişlemeye..

Devamı

AKCİĞER PIHTISINI ÖNLEYİCİ FİLTRE (İNFERİOR VENA KAVA FİLTRESİ)

Akciğerlere pıhtı atması önemli bir ölüm nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu önlemek amacıyla toplardamar pıhtı hikayesi olan hastalarda, uygun kan sulandırıcı tedavilere rağmen yine de akciğer pıhtısı geçiren hastalarda

Devamı

BACAK TOPLARDAMARLARININ TIKANIKLIKLARI

Bacak toplardamarlarının pıhtı ile tıkanması ciddi bir klinik tablo olup, akciğerlere pıhtı atması, posttrombotik sendrom denen bacakta ciddi değişikliklerin oluşması veya bacak kesilmesi gibi klinik tablolar nedeniyle hasta kaybına neden olabilir.

Devamı

TIPS

Siroz hastalarında karaciğer fonksiyonlarında ki bozulma sonucu karaciğerin besleyici damarı olan porta denilen toplardamarda basınç yükselir ve mide ve yemek borusu çevresinde bu yüksek basınca...

Devamı

SAFRA YOLLARI GİRİŞİMLERİ

Karaciğer içerisinde, safra kesesi dışında safra yolları mevcut olup sağ ve sol ana safra yollarında birleşen bu kanallar daha sonra ana bir kanal oluşturup safra kesesinin içeriğini de alarak ince bağırsağa dökülür.

Devamı

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI

Ağız yoluyla besin alımında sıkıntı olan ve beslenemeyen hastalarda damar yoluyla beslenme bir alternatif olabilir. Ancak, sepsis denilen yaygın enfeksiyon, karaciğer yetmezliği, metabolik...

Devamı

VARİS HASTALIĞI VE TEDAVİSİ

Halk arasında varis olarak bilinen venöz yetmezlik batı toplumlarında %20 gibi yüksek bir görülme oranına sahip bir hastalıktır. Kadın cinsiyet, uzun süreli ayakta kalmak...

Devamı

HEMODİYALİZ TEDAVİLER

 Diyaliz tedavisine başlayacak hastalar için kritik ihtiyaç diyaliz makinelerine girişi sağlayacak ve hızlı kan temizlenmesini sağlayacak sürekli bir damar yoluna sahip olmaktır

Devamı

İNTRAKRANİAL ANEVRİZMALAR

 Beyin içi damar balonlaşması (anevrizmalar) yetişkin popülasyonun %3-5’inde görülen bir durum olup, çocuk popülasyonda oldukça nadirdir. Çocukluk çağı anevrizmaları tüm anevrizmaların...

Devamı

RENAL ARTER STENOZU (BÖBREK ATARDAMAR DARLIĞI)

Erişkin yaş grubunda yüksek tansiyon sıkılığı %30 civarındadır. Çoğu hastada altta yatan yüksek tansiyon nedeni bilinmemektedir.

Devamı

BİYOPSİ

Biyopsi vücuttaki herhangi bir dokudan veya tümörden tanı koyma amaçlı örnek parça alınması işlemidir.

Devamı

DAMAR YUMAKLARI (VASKÜLER MALFORMASYONLAR

Damar yumakları çoğu doğuştan var olmakta ve zamanla büyümektedir. Bazı hastalarda bu tür lezyonların ortaya çıkışında travma hikayesi olabilir.

Devamı

KARBONDİOKSİT (CO2) ANJİYOGRAFİ

Bacak damarı tıkanıklığı olan hastaların önemli bir kısmında kalp damarlarında, boyun şah damarlarında, aortta (ana atardamar) ve böbrek damarlarında da tıkanıklıklar eşlik etmektedir.

Devamı

PORTAL VEN TROMBOZU

Portal venöz sistem barsaklar ve dalaktan toplanan kanın karaciğere getirilerek işlenmesini sağlayan ana toplar damar sistemidir.

Devamı

PROSTAT BEZİNİN BÜYÜMESİ TEDAVİSİ (PROSTAT EMBOLİZASYONU)

Prostat bezinin iyi huylu büyümesi (benign prostat hipertrofisi=BPH) özellikle ileri yaş erkeklerde rastlanmaktadır. Bu hastalarda belirti olarak sık idrara çıkma, idrarı zorlu yapma,

Devamı

KARACİĞER NAKLİ

Karaciğer nakli kadavradan tam nakil ya da canlı bir donörden (vericiden) karaciğerin bir lobu alınacak şekilde yapılabilmektedir.

Devamı

BÖBREK NAKLİ

Teknolojideki ilerlemelerle birlikte daha fazla ve başarılı sayıda organ nakli yapılabilmeye başlanmıştır. Karaciğer ve böbrek nakli en sık yapılan nakil ameliyatlarıdır.

Devamı