TIPS

Siroz hastalarında karaciğer fonksiyonlarında ki bozulma sonucu karaciğerin besleyici damarı olan porta denilen toplardamarda basınç yükselir ve mide ve yemek borusu çevresinde bu yüksek basınca bağlı varisler oluşur. Bu varisler şiddetli ve önlenemeyen kanamalara sebep olabilir. Ayrıca hastalarda yine tedavi ile geçmeyen karın içi ve göğüs içerisinde sıvı toplanmaları olabilir. TIPS aslında tüm bu durumların önlenmesinde etkili kapalı anjiografik yöntemle gerçekleştirilen bir prosedürdür.

 Hastanın basıncı yüksek olan porta damar sistemi, basıncı daha düşük olan sistemik toplardamar sistemine anjio yöntemi ile oluşturulan bir kanal ile bağlanır. TIPS ayrıca hastayı olası komplikasyonlardan koruyan ve karaciğer nakline gitmesinde  köprü görevi gören  bir işlemdir.