SAFRA YOLLARI GİRİŞİMLERİ

SAFRA KESESİ İLTİHABINDA KATATER TAKILMASI (PERKÜTAN KOLESİSTOSTOMİ)

Safra kesesinin iltihaplanması özellikle kese içerisindeki taşların çıkış yolunu kapatması ve kesenin sıvı içeriğinin yoğunlaşması ile ortaya çıkan acil bir durumdur. Bu hastaların safra keselerinin acil koşullarda cerrahi olarak çıkarılması gereklidir. Ancak bazı hastalarda cerrahi çok yüksek riskli ve hastada taş olmadan safra kesesi iltihabı meydana gelebilir. Bu durumda görüntüleme yöntemleri kullanılarak genel anestezi ve cerrahi kesi olmadan  küçük bir cilt deliğinden safra kesesine özel borucuklar yerleştirilir ve iltihaplanmış safra içeriği dışarı alınır. Bu işlem sayesinde safra kesesinin enfektif durumu yatışır ve hasta çok daha düşük riskle cerrahiye verilir. Cerrahi geçiremeyecek hasta grubu içinse bu işlem hayat kurtarıcı olur ve kese iltihabı yatıştıktan sonra borucuklar çekilir.

 Yine safra kesesi taşı olan hasta grubunda cerrahi operasyon riskli ise keseye yerleştirilen borucuklar vasıtasıyla taşlar çıkarılabilir ve bazen de içeri itilerek bağırsağa düşmesi sağlanabilir.

 

 

SAFRA YOLU HASTALIKLARININ TEDAVİSİ

Karaciğer içerisinde, safra kesesi dışında safra yolları mevcut olup sağ ve sol ana safra yollarında birleşen bu kanallar daha sonra ana bir kanal oluşturup safra kesesinin içeriğini de alarak ince bağırsağa dökülür. Bu yolun herhangi bir noktasında oluşan darlık ya da tümöre bağlı daralma ya da bası safra yollarında genişlemeye sebep olup, karaciğer enzimlerinin yükselmesine ve hastanın kolanjit adı verilen safra yolları iltihap atakları geçirmesine sebep olur. Bu durumda ciltten küçük bir delikten yerleştirilen katater ameliyatsız kapalı yöntemle biriken safrayı dışarı alabilir ya da ince bağırsağa kadar ulaşılarak safra yollarının normalde de olan fizyolojik devamlılığı yerleştirilen bu katater vasıtasıyla sağlanır.

 Safra yollarının cerrahi ya da organ nakli sonrasında oluşan darlıkları balon ile genişletilerek tedavi edilebilir. Ayrıca tümöre bağlı safra yollarının tıkanıklıklarında stent yardımıyla lümenin açıklığı sağlanarak akım tekrar sağlanabilir. Uzun yıllardır bölümümüzde safra yollarına özel olarak akımı engelleyen tümörleri yakmak amacıyla radyofrekans ve mikrodalga kataterleri kullanılmaktadır. Bu tüm dünya için yeni olan teknolojiler sayesinde stentlerin erken dönem tıkanmasının önüne geçilebilmektedir.