RENAL ARTER STENOZU (BÖBREK ATARDAMAR DARLIĞI)

Erişkin yaş grubunda yüksek tansiyon sıkılığı %30 civarındadır. Çoğu hastada altta yatan yüksek tansiyon nedeni bilinmemektedir. Sigara, obezite, azalmış fiziksel aktivite, fazla miktarda tuz kullanımı, fazla alkol tüketimi, yaş ve genetik nedenlerin tansiyon yüksekliğinde rol oynadığı düşünülmektedir.

Bunların yanında böbrek damarlarındaki darlıkların böbrek üstü bezlerinden aldosteron hormonu salgılanmasına neden olarak yüksek tansiyona yol açtığı düşünülmektedir. Özellikle ilaca dirençli tansiyon yüksekliği bulunan ve çok sayıda (2-3) tansiyon ilacı kullanan hastalarda altta yatan böbrek damar hastalığının araştırılması gerekmektedir.

Tedavide kapalı anjiyografik yöntem ile böbrek atar damarındaki darlık alanı geçilerek bu bölgeye stent yerleştirilmekte ve damarın normal genişliğine ulaşması hedeflenmektedir. Tedavi sonrası hastaların önemli bir kısmında tansiyon değerlerinde düşme - normalleşme, ihtiyaç duyulan tansiyon ilacı miktarında azalma gözlenmektedir. Ayrıca daha sınırlı bir etkisi bulunmakla birlikte böbrek fonksiyon değerlerinde iyileşme sağlanmaktadır.

Hastalar işlem sonrası bir gece gözlem altında tutulmakta sonrasında taburcu edilmektedir.