BÖBREK NAKLİ

Teknolojideki ilerlemelerle birlikte daha fazla ve başarılı sayıda organ nakli yapılabilmeye başlanmıştır. Karaciğer ve böbrek nakli en sık yapılan nakil ameliyatlarıdır.

Vericiden alınan böbrek sıklıkla iliak bölge denilen karın sağ alt kadranındaki yüzeysel alana nakledilmektedir. Böbreğe ait atardamar-toplardamar iliak damarlara, üreter (böbrekten süzülen idrarı toplayan borucuk) mesaneye (idrar kesesine) anastomoz edilmektedir.

Erken dönemde atardamar ve toplardamarlarla ilgili problemler (tıkanıklıkları, anastomoz darlıkları) ve idrar kaçakları gibi problemler daha sık görülmekle birlikte geç dönemde üreter anastomozuna bağlı problemler daha sık ortaya çıkmaktadır. Tedavide tekrar cerrahi uygulanması ve girişimsel radyolojik tedaviler yapılabilmektedir.

Girişimsel tedavilerin tekrarlanma şansının daha yüksek olması, komplkasyonlarının cerrahiden daha az olması, nakil sonrası tedavilerde girişimsel radyolojiyi ön plana çıkarmaktadır.